Vad krävs för att få ett billån?


I den här artikeln 

Vilka krav har ni?
Vilken åldersgräns är det för att ta ett lån?
Kan man ta ett lån hos er om man har betalningsanmärkningar?

Kan man ta ett billån om man är nyanställd?
Kan man ta ett billån om man jobbar utomlands?


Vilka krav har ni?

Våra grundkrav är att du skall ha en fast inkomst, inte ha några betalningsanmärkningar samt att du varit folkbokförd i Sverige i minst ett år.

Vilken åldersgräns är det för att ta lån?

Du måste vara myndig för att ansöka om ett billån, du måste alltså ha fyllt 18 år.

Kan man ta lån hos er om man har betalningsanmärkningar?

Nej, det kan man tyvärr inte. En betalningsanmärkning finns kvar i registren i 3 år och under den tiden har vi tyvärr ingen möjlighet att hjälpa till med ett billån. 

Kan man ta ett billån om man är nyanställd?

Om du är nyanställd och därför inte har någon taxerad inkomst på din senaste deklaration kan du komplettera din ansökan genom att skicka in ett arbetsgivarintyg till oss.
Detsamma gäller om din taxerade inkomst är lägre än din faktiska inkomst, till exempel om du varit föräldraledig eller om du bytt jobb och fått högre lön.

Kan man ta ett billån om man jobbar utomlands?

Ja, om du är folkbokförd i Sverige men jobbar i ett annat land (T.ex. Danmark el. Norge) kan du komplettera din ansökan genom att skicka in ett arbetsgivarintyg till oss så att vi kan säkerställa att du har en fast inkomst.